Pakujemy prezent.Gift packing

Na stronie http:// thecraft sdept. martha stewart. com  znaleźć można świetny tutorial jak oryginalnie i pięknie można zapakować prezent. Wystarczy nam papier do pakowania prezentów, brystol lub papier ozdobny, nożyczki/nożyk, taśma klejąca. Pakujemy prezent jak to zazwyczaj robimy. Drukujemy na drukarce wybrany napis np „Wszystkiego najlepszego mężu” czy coś krótszego „Sto lat kochanie” itp. Powinniśmy wybrać do tego prostą, grubą czcionkę. Łatwiej będzie nam wycinać napis i będzie on bardziej stabilny. Napisy oddzielamy od siebie. Tak żeby w każdej linijce był jeden wyraz. Po wydrukowaniu wycinamy paski z napisami. Brystol także tniemy na paski grubości np 2-3cm bądź grubsze. Przykładamy pasek z wyrazem i nożykiem czy nożyczkami wyciamy go jak na zdjęciu niżej. Pamiętajmy żeby podstawkę każdej literki nie wycinać! Stawiamy poszczególne literki i kleimy końcówki pasków ze sobą tworząc okrąg.

Efekt końcowy:

gift-topper-345x360

 

 

The website http:// thecraft sdept. martha stewart. com you can find a great tutorial on how to be original and beautifully packaged gift. Just us the gift wrapping paper, cardstock or decorative paper, scissors / knife, tape. We pack as a giftusually do. We print on a printer selected words like „Happy Birthday”. You should choose this simple, thick font. It will be easier to cut a string and it will be more stable. Subtitles separated from each other. So that in each line was one word.After printing, cut out strips with subtitles. Bristol also cut into strips the thicknessnp 2-3cm or thicker. We take the bar with the word knife or scissors and it howlslike in the picture below. Remember that the letters do not stand each cut! We putthe individual letters and glue ends together to form stripes circle.

The final result:

gift-topper-345x360

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *