Jak ładnie zapakować wino na prezent?Nice wine gift packaging

Zbliżają się urodziny, imieniny, przyjęcie weselne? A może inne ważne okazje? Nie wiesz jak oryginalnie i ładnie zapakować wino, wódkę, whisky czy też inny alkohol? Dziś pokażę jak można fajnie zapakować butelkę wybranego trunku! Będzie nam potrzebne: ozdobny papier (taki do pakowaniaa prezentów), nożyczki/ nożyk, taśma klejąca, wstążka/ sznureczek, siatka ozdobna (np taka w jaką pakuje się kwiaty), dwie kartki papieru z wydrukowanym szablonem motyla, dziurkacz i zszywacz:

pakowanie-wina-z-motylem1

Krok 1. Wycinamy odpowiedni kwadrat papieru żeby owinąć butelkę. Owijamy ją ciasno, przyklejając przeźroczystą taśmą:

pakowanie-wina-z-motylem2

 

Krok 2. Odwracamy butelkę do góry nogami. Palcami odstającą część zaginamy do środka. Następnie powstałe rogi. Zaklejamy je przeźroczystą taśmą: pakowanie-wina-z-motylem3

Krok 3. Stawiamy butelkę. Wycinamy kawałek naszej siateczki i owijamy nią butelkę. Robimy to tak żeby siateczka swój środek miała mniej więcej w miejscu, gdzie butelka się zwęża(można to łatwo wyczuć palcami):

pakowanie-wina-z-motylem4

Krok. 4 Ucinamy kawałek wstążki/sznureczka itp. Śmiało, szybko i mocno zawiązujemy je w miejscu gdzie butelka się zwęża:

pakowanie-wina-z-motylem5

Krok 5. Po zawiązaniu wstążki/sznurka w ładną kokardkę. Za pomocą zszywacza – zszywamy górę prezentu. Jeżeli papier nam się krzywo i nieładnie ułożył można nożyczkami to wyrównać:

pakowanie-wina-z-motylem6

Krok 6. Drukujemy szablon motylków. Możemy śmiało dodać to nich jakiś wzorek itp.

szablon-motyl

Krok 7. Wycinamy motylki. Dziurkaczem z papieru który nam został wycinamy kółeczka:

pakowanie-wina-z-motylem7

Krok 8. Każdy motylek lekko zaginamy na środku. I sklejamy ze sobą (tylko „brzuszkiem”) tak żeby skrzydła były wolne:

pakowanie-wina-z-motylem8

Krok 9. Naklejamy nasze kółeczka. Na samej górze na środku naklejamy je jeden na drugi tworząc w ten sposób tułów motylka. Z papieru, który został wycinamy bardzo wąskie, dłuższe paseczki na które możemy nakleić perełkę (taką z dziurką najlepiej igłą wciskamy tam klej i dajemy paseczek):

pakowanie-wina-z-motylem9

Krok 10. Odwracamy motylka. Dziurkaczem robimy dziurki i przewlekamy sznureczkiem:

pakowanie-wina-z-motylem10

Krok 11. Zawiązujemy motylka do prezentu. Starajmy się to zrobić tak żeby odstawał lekko:

pakowanie-wina-z-motylem11

Oto efekt końcowy:

jak-ladnie-zapakowac-wino

Approaching birthday, wedding?
Or perhaps other important
occasionsDo not know how
original and beautifully
packaged wine, vodka,
whiskey or other alcohol? Today
I’ll 
show you how to pack a bottle
of selected drink! We will need:
decorative paper (such gift
wrapping), 
scissors/ knife, tape,
ribbon/ string, 
decorative mesh
(so they are packed in flowers), two pieces of paper with a printed template of a butterfly, punch and stapler:

pakowanie-wina-z-motylem1

Step 1 Cut a square of paper suitable to wrap a bottle. We wrap it tightly, taping a transparent tape:

pakowanie-wina-z-motylem2

Step 2 We turn the bottle upside down. Fingers protruding portion bent inward. Then the resulting corner. Transparent tape glued them:

pakowanie-wina-z-motylem3

Step 3 Put a bottle normally. Skipping some of our mesh and we wrap the bottle. We do this so as to mesh its center was more or less where the bottlenarrows (you can easily feel with your fingers):

pakowanie-wina-z-motylem4

Step. 4 Cut off a piece of ribbon / string, etc. Go ahead, quickly and firmly tied it in the place where the bottle narrows:

pakowanie-wina-z-motylem5

Step 5 After entering into a ribbon / string in a pretty bow. Using a stapler – stapling up gifts. If the paper arranged crookedly we can align it with scissors:

pakowanie-wina-z-motylem6

Step 6 Download and print the butterfly template. We can confidently add somepattern to them, etc.

szablon-motyl

Step 7 Cut out the butterflies. Paper punch with which we have cut out a circle:

pakowanie-wina-z-motylem7

Step 8 Each butterfly slightly bent in the middle. I glue together (only the „belly”) so that the wings were free:

pakowanie-wina-z-motylem8

Step 9 Glued our circles – as shown in the picture. From paper, cut very thin, long strips that you can stick on gem:

pakowanie-wina-z-motylem9

Step 10 We turn butterfly. We punch holes and through hole cord:

pakowanie-wina-z-motylem10

Step 11 Butterfly tied to the present. Let us do it so that it lagged slightly:

pakowanie-wina-z-motylem11

Here is the final result:

jak-ladnie-zapakowac-wino